top of page
woods.jpg

Sätila Holding

Sätila Holding är ett privatägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter på centrala lägen i bland annat Göteborg, Stockholm, London och Los Angeles.

​​Företaget har sina rötter i trikåfabriken Sätila of Sweden, grundad 1896 och fortfarande framgångsrika inom textil produktion. Sätila of Sweden är bland annat kända för att ha tillverkat ”Stenmarksmössan” som Ingemar Stenmark gjorde världsberömd på 70- och 80-talet.  När bolaget på 1980-talet hyrde ut en tidigare fabrikslokal i Tranemo till kommunens bibliotek började ett nytt, mer fastighets-inriktat, kapitel i företagets historia. Intresset i Sätila of Sweden finns kvar men idag är Sätila Holding i första hand ett fastighetsbolag.

 

Inom verksamheten ryms också ett omfattande socialt engagemang genom stiftelsen Sätila Foundation, samt investmentbolaget Sätila Impact Investment AB (svb),  som bland annat stöder socialt entreprenörskap och sociala projekt i både Sverige och övriga världen.

Läs gärna mer på respektive hemsida.

bottom of page